Chiasetutam

Bí quyết thu phục nhân tâm – Gia Linh

Bí quyết thu phục nhân tâm – Gia Linh [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Bí-quyết-thu-phục-nhân-tâm-Gia-Linh-209-trang.pdf”]   Bí quyết thu phục nhân tâm là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị mọi người không dùng cho mục đích thương mại!

Đọc thêm

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen – 273 trang [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Bạn-có-thể-đàm-phán-bất-cứ-điều-gì-Herb-Cohen-273-trang.pdf”]   Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị các bạn không sử dụng với mục đích thương mại!

Đọc thêm

Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton

 Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Để-thành-công-trong-đàm-phán-Roger-Fisher-William-Ury-và-Bruce-Patton-233-trang.pdf”] Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị không dùng cho mục đích thương mại!

Đọc thêm

36+14 chước thuyết phục bất kỳ ai – Noah J. Goldstein

36+14 chước thuyết phục bất kỳ ai – Noah J. Goldstein – 151 trang [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/05/3614-chước-thuyết-phục-bất-kỳ-ai-Noah-J.-Goldstein-151-trang-1.pdf”]   36+14 chước thuyết phục bất kỳ ai – Noah J. Goldstein là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị không dùng cho mục đích thương mại! Xem thêm: Sách thuyết phục bằng tâm …

Đọc thêm

Sức mạnh thuyết phục – Kurt W. Mortensen – 194 trang

Sức mạnh thuyết phục – Kurt W. Mortensen – 194 trang [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Sức-mạnh-thuyết-phục-Kurt-W.-Mortensen-194-trang.pdf”] Sức mạnh thuyết phục – Kurt W. Mortensen là sách có bản quyền. Đề nghị không sử dụng với mục đích thương mại! Xem thêm: Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác – Roy Johnson & …

Đọc thêm