Bản Tin Quân Đội Đọc Chậm

Bản tin Quân đội đọc chậm là chuyên mục tổng hợp lại bản tin đọc chậm vào tối chủ nhật hàng tuần. Bản tin quân đội đọc chậm được lấy nguồn từ vov1.