Đắc nhân tâm – Cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn

ĐẮC NHÂN TÂM – BÍ QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG

Đắc nhân tâm không đơn thuần chỉ là cuốn sách dạy bạn cách cư xử để lấy được lòng người khác. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận thức việc hình thành nhân cách con người theo chuẩn đạo đức của con người. Đọc cuốn sách này bạn sẽ học được cách thể hiện sự quan tâm, tôn trọng những người quanh ta.

Mời các bạn cùng đọc nhé!

[gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/05/Dac-Nhan-Tam.pdf”]

* Xem thêm các đầu sách khác:

Biên soạn bởi: chiasetutam.com

Trong khoảng Chiasetutam

Bài mới nổi

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán - Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán – Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán – Nguyễn Mạnh Cường – 70 trang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *