Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton

 Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton

[gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Để-thành-công-trong-đàm-phán-Roger-Fisher-William-Ury-và-Bruce-Patton-233-trang.pdf”]

Để thành công trong đàm phán – Roger Fisher, William Ury và Bruce Patton là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị không dùng cho mục đích thương mại!

Trong khoảng Chiasetutam

Bài mới nổi

Kỹ năng thương lượng

Kỹ năng thương lượng – Cẩm nang kinh doanh harvard

Kỹ năng thương lượng – Cẩm nang kinh doanh harvard – 187 trang   [gview …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *