Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác – Roy Johnson & John Eaton

Kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác – Roy Johnson & John Eaton – 99 trang

[gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Kỹ-năng-tạo-ảnh-hưởng-đến-người-khác-Roy-Johnson-John-Eaton-99-trang.pdf”]

 

Trong khoảng Chiasetutam

Bài mới nổi

Kỹ năng thương lượng

Kỹ năng thương lượng – Cẩm nang kinh doanh harvard

Kỹ năng thương lượng – Cẩm nang kinh doanh harvard – 187 trang   [gview …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *