Kỹ năng thương lượng – Cẩm nang kinh doanh harvard

Kỹ năng thương lượng – Cẩm nang kinh doanh harvard – 187 trang

Kỹ năng thương lượng

 

[gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Kỹ-năng-thương-lượng-Cẩm-nang-kinh-doanh-harvard-187-trang.pdf”]

Trong khoảng Chiasetutam

Bài mới nổi

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán - Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán – Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán – Nguyễn Mạnh Cường – 70 trang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *