Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục

Cẩm nang kinh doanh harvard – Quyền lực tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục – 192 trang

[gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Quyền-lực-tầm-ảnh-hưởng-và-sức-thuyết-phục-Cẩm-nang-kinh-doanh-harvard-192-trang.pdf”]

Trong khoảng Chiasetutam

Bài mới nổi

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán - Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán – Nguyễn Mạnh Cường

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán – Nguyễn Mạnh Cường – 70 trang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *