Lưu trữ thẻ

Bí quyết thu phục nhân tâm – Gia Linh

Bí quyết thu phục nhân tâm – Gia Linh [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Bí-quyết-thu-phục-nhân-tâm-Gia-Linh-209-trang.pdf”]   Bí quyết thu phục nhân tâm là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị mọi người không dùng cho mục đích thương mại!

Đọc thêm

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen

Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen – 273 trang [gview file=”https://chiasetutam.com/wp-content/uploads/2017/04/Bạn-có-thể-đàm-phán-bất-cứ-điều-gì-Herb-Cohen-273-trang.pdf”]   Bạn có thể đàm phán bất cứ điều gì – Herb Cohen là cuốn sách có bản quyền. Đề nghị các bạn không sử dụng với mục đích thương mại!

Đọc thêm