Ý kiến đóng góp cho Chi Đoàn (Đoàn thanh niên Cộng sản HCM)

Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CHI ĐOÀN (ĐTN CS HCM)

MỘT SỐ MẶT ĐTN ĐÃ LÀM ĐƯỢC:

1. Lãnh đạo BCH Chi đoàn đã tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội Chi đoàn và các chủ trương công tác của Đoàn cấp trên.

2. Đã chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên trong xưởng s/c.

3. Đã nắm bắt kịp thời các chủ trương công tác của đoàn cấp trên, của Chi bộ, chính quyền, tình hình đoàn viên thanh niên thông qua việc:
+ Thường xuyên tiếp xúc với đoàn viên thanh niên, tiếp thu và giải thích những vấn đề ĐVTN quan tâm.
+ Báo cáo tình hình công tác TN với chi uỷ xin ý kiến lãnh đạo chỉ đạo.
+ Thường xuyên phối hợp công tác với các tổ chức đoàn thể như Hội PN, HĐQN
+ Giữ mối quan hệ với cán bộ lãnh đạo chính quyền, đơn vị và đoàn cấp trên.

4.Làm việc có chương trình, kế hoạch, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tranh thủ ý kiến của tập thể BCH chi đoàn và tập thể đoàn viên.

5.Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời những nội dung, hình thức, biện pháp công tác, mở rộng giao lưu kết nghĩa, học tập những kinh nghiệm đơn vị bạn.

6.Thực hiện tự phê bình, phê bình, giữ nguyên ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ và đoàn viên thanh niên.

7. Đã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên. Cụ thể như đã tổ chức được các hoạt động giao lưu kết nghĩa với chi đoàn thôn Hương Đình, tạo môi trường đoàn kết lành mạnh góp phần thực hiện thắng lợi công tác Dân vận của đơn vị. Từ đó tạo được mối đoàn kết quân dân.

8. Các đoàn viên trong Chi đoàn luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, chăm lo xây dựng tổ chức đoàn. Gương mẫu chấ hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM CẦN KHẮC PHỤC:

1. Chưa tạo được nguồn thu về kinh tế; quỹ vốn hạn hẹp; đoàn viên phải đóng góp tiền để duy trì hoạt động
2. Chưa duy trì thường xuyên, định kỳ sinh nhật cho đoàn viên

PHƯƠNG HƯỚNG KHẮC PHỤC:

1. Bám nắm trên để xin việc làm gây quỹ; xin vườn cây ăn trái để chăm sóc và thu hoạch lấy tiền sung quỹ; tận dụng các phế liệu trong sinh hoạt, lao động để bán.
2. Duy trì đều đặn các hoạt động, các buổi sinh hoạt đoàn.

 

Trong khoảng Chiasetutam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *